שירות אמירת קדיש,לימוד,השכבה,תיקון נפטרים ביום האזכרה של יקריכם פעם בשנה או בראשי חודשים

שירות אמירת קדיש,לימוד,השכבה,תיקון נפטרים ביום האזכרה של יקריכם פעם בשנה או בראשי חודשים

₪ 450