שירות מניין בחורים יראי שמיים בכולל אברכים ילמדו תורה, משניות, תהילים והשכבה לעילוי נשמת יקירכם כל יום במשך כל השנה.

שירות מניין בחורים יראי שמיים בכולל אברכים ילמדו תורה, משניות, תהילים והשכבה לעילוי נשמת יקירכם כל יום במשך כל השנה.

500 שקל לחודש במשך שנה
₪ 250