שירות נשלח מניין בחורים יראי שמיים לציון של יקירכם לאמירת קדיש ,משניות והשכבה ביום ה30 או השנה אפשרות זו תינתן , תלוי בזמן והמקום

שירות נשלח מניין בחורים יראי שמיים לציון של יקירכם לאמירת קדיש ,משניות והשכבה ביום ה30 או השנה אפשרות זו תינתן , תלוי בזמן והמקום

אנחנו נשלח אליכם בחורים להשלמת מניין או מניין מלא לציון של המנוח לצורך עילוי נשמתו באמירת קדיש וקריאת משניות . בהתראה של שבועיים מראש אלא אם מקרה חריג, נעשה כל שביכולתנו לשלוח גם באופן מיידי. בסיום השליחות תקבלו גם מסמך תיעוד על כל שהתרחש.
₪ 2500