הרב יובל אוחיון

07/05/2019
 כוחו של קדישסיפור שהתרחש בתחילת שנות השבעים בי-םמעשה באישה צדקנית שמנהגה היה להפריש כמה פרוטות ממשכורתה לשמש בית הכנסת כדי שייאמר על בנה שנפטר קדיש יתום. ארע ולקראת החגים קיבלה מתנה – העלאה במשכורתה, עקב הצטיינותה.ועבודתה בנאמנות ובחריצות יתרהה