אודותינו

אמירת קדיש לזכר יקירכם

מעלת אמירת קדיש עבור הנפטר:

כיבוד אב ואם

בכלל מצות כיבוד אב ואם לאחר פטירתם, היא אמירת הקדיש בשנים עשר חודש הראשונים, ויזהר שלא יחסיר אפילו קדיש אחד. (א שלב, שלו)

אין לך גנאי וזלזול גדול יותר מבן שאינו מקפיד לומר קדיש על אביו או אמו. ומאידך, האומר קדיש, הריהו מקיים מצות עשה מן התורה של כיבוד הורים, שבאמירתו מזכה אותם לגן עדן וכבוד גדול בעולם העליון.

חשוב לדעת:

הקדיש הוא מכלל הכבוד שחייב הבן לכבד את אביו לאחר מותו, ואף הוא גדול מהכבוד שבחייו, כי בחיים פעמים שהאב מוחל על כבודו, אבל הקדיש לא ניתן למחילה, וכל אב מקווה לזה, וכאילו נצטווה הבן על זה בפירוש, ולכן אמירת הקדיש כמצות עשה מן התורה. (א שלד)

 

מטרת הארגון "אשר פדית":

אנחנו פועלים למען זיכוי הרבים ופיזור אהבת חינם לעם היהודי "כל ישראל עֲרֵבִים זה בזה" , ביטוי שטבעו חז"ל, ומובנו המקורי הוא שכל יהודי נושא באחריות על קיום המצוות של חברו. לאחריות זו יש משמעות מוסרית וגם תוצאות הלכתיות מעשיות. בעת החדשה רווח הביטוי במשמעות שונה, שלפיה כל יהודי אחראי על שלומו ורווחתו של חברו.

שימו לב אחים יקרים!

על שלושה דברים עומד העולם, כפי שאמר שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה; הוא היה אומר: על שלושה דברים העולם עומד - על התורה ועל העבודה ועל גמילות-חסדים (פרק א, משנה ב ).

 

בין אם אתם קרובים לאמונה או לא, כולנו יהודים.

 

תפיסת עולמינו כיהודים בין אם נגדיר אותה בגרסה החילונית או הדתית , זהות לחלוטין! אם תחשבו לעומק הדברים תבינו ששני הצדדים צריכים ורוצים את אותו הדבר. כולנו מייחלים לעולם מושלם כפי שהקדוש ברוך הוא ברא למעננו וכולם רוצים להיות נאהבים באותה מידה כפי שאנחנו אוהבים את עצמנו.

מעלת אמירת הקדיש היא מהחשובות ביותר וזה כיוון שהאבל על אחד מהוריו אומר קדיש בשנה הראשונה ויש מזה תועלת גדולה לנפטר, להצילו מדינה של גהינם, שכיוון שבנו שהשאיר אחריו בעולם הזה מקדש את ה' באמירת קדיש, מתרבות זכויותיו. אומרים קדיש גם אחר הורים שהיו צדיקים גמורים, וכן אחר מי שנהרג על קידוש ה'. ולמרות שמובטח להם שהם בני עולם הבא, מכל מקום יש לנשמתם נחת רוח ועליית מדרגה מהקדיש שבניהם אומרים אחריהם. ברור שצריך לומר קדיש אחר הורים רשעים, כי הם נצרכים לו מאוד, שהרי הוא מיקל מעליהם את דינה של גהינם. ואפילו אחר מי שאיבד את עצמו לדעת אומרים קדיש, ולמרות שאמרו חכמים שאין מתאבלים עליו ואין לו חלק לעולם הבא, מכל מקום הקדיש שבניו